Col·loqui Europeu de Parròquies

29è Col·loqui Europeu de Parròquies 2017 a Barcelona

Cristians a Europa: un poble amb una missió

del 9 al 14 de juliol de 2017
Residència La Salle Bonanova, Passeig de la Bonanova 8

 

Catalunya

Mn. Josep Taberner, copresident del Col·loqui Europeu de Parròquies, el P. Josep Maria Rierola i la Sra. Maria Gibert, delegats del CEP, presenten als senyors Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, el projecte del 29è Col•loqui, que es celebrarà a Barcelona del 9 al 14 de juliol de 2017, a la Residència La Salle Bonanova.

Col·loqui Català de Parròquies 2016 a Reus

La delegació catalana del Col•loqui Europeu de Parròquies aplega a Reus una cinquantena de persones

Una cinquantena de cristians, majoritàriament laics però també amb una presència notable de capellans, van participar els dies 8 i 9 de juliol a la parròquia de Sant Joan Baptista de Reus en una trobada per preparar el Col•loqui Europeu de Parròquies que tindrà lloc l’any vinent a Barcelona amb el lema: “Poble en marxa: poble amb una missió”. Els assistents procedien dels bisbats de Tarragona, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Girona.

La trobada va iniciar-se amb una breu presentació, a càrrec de Mn. Josep Casellas, rector de les parròquies de Santa Maria de Pineda de Mar i de Santa Susanna i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, del que és el Col•loqui Europeu de Parròquies i una síntesi del darrer col•loqui, que es va fer l’any passat a Lisieux (França). A continuació, Mn. Miquel Barbarà Anglès, sociòleg, va explicar els diferents reptes que es presenten a la parròquia avui. Dels que vénen de la societat va destacar –en interacció amb els participants– el de la immigració recent. I des d’una mirada eclesial van sobresortir aquests: el paper de la dona en la societat i en l’Església; el servei als més pobres i marginats; l’aplicació del Concili Vaticà II, el Concili Provincial Tarraconense i les orientacions del papa Francesc; la centralitat de Déu; i ser acollidors i bons samaritans.

Després d’aquesta intervenció Mn. Antoni Pérez de Mendiguren, llicenciat en Teologia bíblica i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, va explicar com les primeres comunitats cristianes responien als seus reptes, tant els externs com els interns. Sobre els primers, va dir que els apòstols van practicar l’objecció de consciència quan els van prohibir anunciar Jesucrist. I va destacar la pregària de la comunitat –i no pas altres iniciatives, com ara manifestacions– especialment en situacions delicades, com l’empresonament de Pere. Un altre gran repte, relacionat amb l’entrada dels pagans a la comunitat, el van solucionar a través de l’Assemblea de Jerusalem. Quant als reptes interns, va destacat el que es va solucionar amb la institució dels diaques.

Finalment, Bernard Quintard, vicari general de la diòcesi francesa de Rodez, va destacar en la seva intervenció, sobre orientacions per a l’acció, que calia tornar a pensar l’antropologia a partir del concepte de relació. Va dir que la parròquia, per evangelitzar, ha d’anunciar Jesucrist, celebrar els sagraments amb vista a la santificació, i servir els altres. Entre els aspectes que cal corregir pel que fa a l’acció de les parròquies va esmentar aquests: acceptar la pluriidentitat de l’ésser humà –Mn. Barbarà havia parlat, en aquesta mateixa línia, d’un sentit de pertinença obert i cumulatiu–; superar la confusió entre poder i autoritat; facilitar la participació de la gent que és convidada a la comunitat, especialment els pobres; fer de la parròquia una comunitat de comunitats; practicar la sinodalitat –incloent-hi una espiritualitat de la sinodalitat–; i fomentar una cultura de l’avaluació.

A la part final del col•loqui es va formular i treballar el qüestionari per al Col•loqui Europeu de Parròquies que es farà a Barcelona del 9 al 14 de juliol de 2017.

 

Llegir més

Llegir menys

 

 

 

Inici

 


 

Lliurament del Premi Carlemany

Inici

 


 

Tríptic CEP

Inici

 


 

Consell d'Europa

 

Web Consell d'Europa:

Més informacions

Menys informacions

Inici

 

Parròquies amigues del CEP

 

Inici

 


 

Lisieux 2015

Catedral de Lisieux

28è Col·loqui Europeu de Parròquies 2015 a Lisieux (França)

Enviats a servir, Aneu a les perifèries!

 

 

 

Inici | Nosaltres | Barcelona 2017 | Col·loquis | Història | Contactar | © 2017 CEP - Col·loqui Europeu de Parròquies